Struktura organizacyjna

 

Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie

 

insp. Marek Mendoń

 


 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie

 

mł. insp. Jan Węgrzyn

 


Sekretariat Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie


tel. 47 82 233 05
fax 47 82 23319

 


 

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji
podkom. Wojciech Gruca

kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

tel. 47 82 233 04
tel. kom. 510 997 502 

wojciech.gruca@rz.policja.gov.pl

Poza godzinami urzędowania kontakt tylko w sytuacjach nadzwyczajnych.

 Wydział Kryminalny

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nadkom. Paweł ROGALA

tel. 47 82 233 20

  


 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

asp. szt. Ryszard BESTER

tel. 47 82 233 21

 


 

Sekretariat Wydziału Kryminalnego

tel.: 47 82 233 25
faks: 47 82 233 29

 


 

Wydział Ruchu Drogowego
 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

podinsp. Jan BAJOR

tel. 47 82 233 50

 


 

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego

tel.: 47 82 233 55
faks: 47 82 233 59

                                     


                                     
Wydział Prewencji
   

Naczelnik Wydziału Prewencji

podinsp. Dariusz LECH

tel. 47 82 233 40

 


 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

kom. Wojciech Paterek

tel. 47 82 233 41

 


 

Sekretariat Wydziału Prewencji

tel.: 47 82 233 45
faks: 47 82 233 29

 


 

 Wydział Wspomagający
 

Naczelnik Wydziału Wspomagającego

podinsp. Paweł CIEŚLACHOWSKI

tel. 47 82 233 85

 


 

Rewir Dzielnicowych
 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. szt. Damian MĄCZKA

tel.: 47 82 233 42
tel. kom.: 510997511 

 


 
Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
oraz Bezpieczeństwa Informacji 

 

Gabriela Gargała

tel. 47 82 233 83

Powrót na górę strony